Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja Euroopan tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Salomaa Yhtiöt Oy
Y-tunnus 0921064-5
Annankatu 27
00100 Helsinki
Puh. + 358 9 694 5155
info@salomaa.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

nimi: Tuula Lehti
sähköposti: tuula.lehti@salomaa.fi

REKISTERIN NIMI

Salomaa-yhtiöiden työnhakijatietokanta

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteritietoja käytetään Salomaa-yhtiöiden henkilöresursoinnin tukemiseen. Salomaa-yhtiöihin kuuluvat Dagmar, Evidens, KASKI Agency, SEK, Vimma, Voitto ja Quru.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Työnhakijan perustiedot: kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Soveltuvuuden kannalta tärkeät tiedot: kuten koulutus, ammatti, erityisosaaminen, työnhakijan edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot (kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu)

Työnhaun tiedot: kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Työnhakija itse.

TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme hakemuksia ja ansioluetteloita kuusi (6) kuukautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan antaman suostumuksen perusteella yhtiöryhmän yrityksille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.

Salomaa-yhtiöt eivät luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty ja saatu rekisteröidyn suostumusta.

REKISTERIN SUOJAUS

Tallennetut tiedot ovat suojattuja. Tietoja kerätään ainoastaan yhteiseen tietokantaan, joka on suojattu turvallisuusjärjestelmin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Tietokantaan pääsy on estetty kaikilta ulkopuolisilta toimijoilta. Salomaa Yhtiöt Oy vastaa henkilötietojen suojauksesta sekä kaikkia työnhakijatietokantatietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteella tuula.lehti@salomaa.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.